Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hương và Hồng hẹn gặp nhau lúc 10 giờ 40 phút sáng.

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Hương và Hồng hẹn gặp nhau lúc 10 giờ 40 phút sáng. Hương đến chỗ hẹn lúc 10 giờ 20 phút còn Hồng lại đến muộn mất 15 phút. Hỏi Hương phải đợi Hồng trong bao nhiêu lần ?

A. 20 phút         B. 35 phút            C.55 phút              D. 1 giờ 20 phút

Bài giải:

Khoanh vào chữ B.