Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy đọc các câu sau và cho biết câu nào đúng, câu nào sai?

Hãy đọc các câu sau và cho biết câu nào đúng, câu nào sai? 

a. Đồng bằng Bắc Bộ là nơi sản xuất nhiều lúa gạo nhất nước ta

b. Đồng bằng Nam Bộ là nơi sản xuất nhiều thủy sản nhất nước ta

c. Thành phố Hà Nội có diện tích lớn nhất và số dân đông nhất nước

d. Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước

GỢI Ý LÀM BÀI

a. Sai

b. Đúng

c. Sai

d. Đúng

Các bài học nên tham khảo