Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Chất nào sau đây có thể dùng để...

3. Chất nào sau đây có thể dùng để làm mềm nước cứng có tính cứng vĩnh cửu?

A. NaCl;                                               B. H2SO4;

C. Na2CO3;                                           D. HCl.

Hướng dẫn.

Chọn C.