Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tính thể tích của hòn đá nằm trong bể nước theo hình dưới đây.

Tính thể tích của hòn đá nằm trong bể nước theo hình dưới đây:

Bài giải:

Thể tích của hòn đá bằng thể tích của hình hộp chữ nhật (phần nước dâng lên) có đáy của bể và có chiều cao là: 7 - 5 = 2 (cm)

Thể tích của hòn đá là: 10 x 10 x 2 = 200 (cm3)

Đáp số: 200 cm3