Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Viết công thức tính momen của ngẫu lực

Viết công thức tính momen của ngẫu lực. Momen của ngẫu lực có đặc điểm gì?

Hướng dẫn giải:

M = F.d  

  Trong đó:

      F: độ lớn của mỗi lực (N).

      d: khoảng cách giữa hai giá của hai lực gọi là cánh tay đòn của ngẫu lực (m)

  Momen của ngẫu lực không phụ thuộc vào vị trí của trục quay, miễn là trục quay vuông góc với mặt phẳng của ngẫu lực.