Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho các số liệu thống kê ghi trong bảng sau...

3. Cho các số liệu thống kê ghi trong bảng sau

Khối lượng của 30 củ khoai tây thu hoạch được ở nông trường T (đơn vị: g).

Lập bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp, với các lớp sau

 [70; 80); [80; 90); [90; 100); [100; 110); [110; 120].

Hướng dẫn.