Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nêu những hoạt động kinh tế của các nước châu Âu.

Nêu những hoạt động kinh tế của các nước châu Âu.

GỢI Ý LÀM BÀI

Hoạt động kinh tế của các nước châu Âu:

– Nhiều nước có nền kinh tế phát triển,họ liên kết khá chặt chẽ với nhau.

– Sản phẩm công nghiệp nổi tiếng: máy bay, ô tô, thiết bị, hàng điện tử, len dạ, dược phẩm, mĩ phẩm…