Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Điện từ trường là gì?

3. Điện từ trường là gì?

Hướng dẫn:

Điện từ trường là một dạng vật chất tồn tại khách quan trong đó từ trường và điện trường cùng tồn tại trong không gian, chúng có thể chuyển hóa lẫn nhau.