Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

3. Nêu các cách xác định vị trí của một vật trên một mặt phẳng.

3. Nêu các cách xác định vị trí của một vật trên một mặt phẳng.

Trả lời:

Để xác định vị trí của một vật, ta cần chọn một vật làm mốc, một hệ trục tọa độ gắn với vật làm mốc đó để xác định các tọa độ của vật. Trường hợp đã biết rõ quỹ đạo thì chỉ cần một vật làm mốc và một chiều dương trên quỹ đạo đó.