Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 3. Cho hình 52. Hãy so sánh:

Bài 3. Cho hình 52. Hãy so sánh: 

a) \(\widehat{BIK}\) và \(\widehat{BAK}\).

b) \(\widehat{BIC}\) và \(\widehat{BAC}\)

Giải

a)Ta có \(\widehat{BIK}\) là góc ngoài của   BAI.

Nên  \(\widehat{BIK}\) > \(\widehat{BAI }\)  (1)

b) \(\widehat{CIK }\) > \(\widehat{CAI}\)( Góc ngoài của ∆ CAI)

Từ (1) và (2) ta có:

\(\widehat{BIK}\)  + \(\widehat{CIK }\) > \(\widehat{BAI }\) + \(\widehat{CAI}\)

=>\(\widehat{BIC}\) > \(\widehat{BAC}\).