Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 3. Tìm phân số chỉ số bóng màu vàng.

Bài 3. Một hộp bóng có \( \frac{1}{2}\) số bóng màu đỏ, \( \frac{1}{3}\) số bóng màu xanh, còn lại là bóng màu vàng. Tìm phân số chỉ số bóng màu vàng.

Bài giải:

Số bóng màu vàng là: 1 - \( \left ( \frac{1}{2} +\frac{1}{3}\right )\) = \( \frac{1}{6}\) .