Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Làm thế nào để phân biệt được vải sợi thiên nhiên và vải sợi hoá học .

Làm thế nào để phân biệt được vải sợi thiên nhiên và vải sợi hoá học ?

Hướng dân trả lời 

Để xác định vải sợi thiên nhiên và vải sợi hóa học ta cần :

- Vò mảnh vải : + Nếu vải nhàu là vải sợi thiên nhiên.

                       + Nếu vải không nhàu là vải sợi hóa học.

- Đốt sợi vải : + Nếu tro bóp dễ tan là vải sợi thiên nhiên.

                     + Nếu tro vón cục không tan là vải sợi hóa học.
 
a