Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

BÀi 3: ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG CỦA GEN | sinhhoc12 Bài 3 - Điều hòa hoạt động gen - Cơ chế di truyền và biến dị [SINH 12 NC] Tập 8: Bài 3 - P1/3 Cơ chế Điều hòa hoạt động của gen vai trò của gen điều hòa ở sinh vật nhân sơ, cấu trúc của operon bao gồm những thành phần nào, giải thích cơ chế điều hòa của operon lac, điều hòa biểu hiện gen, điều hòa hoạt đông gen ở sinh vật nhân sơ, đột biến gen là gì, điều hòa hoạt đông của gen violet, gen dieu hoa operon hoat dong khi moi truong

Bài 3. Giải thích cơ chế điều hoà hoạt động của opêron Lac. Bài 4. Hãy chọn phương án trả lời đúng.

Thế nào là điều hòa hoạt động gen?

Operon là gì? Trình bày cấu trúc operon Lac ở E.coli.