Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

3.Hãy so sánh đặc điếm khác nhau giữa hai nhóm cây ưa ẩm và chịu hạn. 4.Hãy kể tên 10 động vật thuộc liai nhóm dộng vật ưa ẩm và ưa khô.

3.Hãy so sánh đặc điếm khác nhau giữa hai nhóm cây ưa ẩm và chịu hạn.

-       + Cây sông nơi ẩm ướt và thiếu sáng có phiến lá mỏng, bản lá rộng, mô

giậu kém phát triển.

+ Cảy sống nơi ẩm ướt nhưng có nhiều ánh sáng (ỡ ven bờ ruộng, hồ, ao) có phiến lá hẹp, mó giậu phát triển.

-       Cây sống nơi khô hạn hoặc có cơ thể mọng nước hoặc lá và thàn cây tiêu giảm, lá biến thành gai.

4.Hãy kể tên 10 động vật thuộc liai nhóm dộng vật ưa ẩm và ưa khô.

-       Động vật thuộc nhóm ưa ẩm: ễnh ương, dế, còng, cuốn chiếu, cóc, nhái, môi, sâu ăn lá, con bà chằn, rết.

-       Động vật thuộc nhóm ưa khô: kì nhông, rắn, gà, ngỗng, chó, mèo, bò, dê, hổ, khi.