Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 3. Diện tích một khu nghỉ mát là 5ha. Bài 4. Năm nay tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi người, biết bố hơn con 30 tuổi.

Bài 3. Diện tích một khu nghỉ mát là 5ha, trong đó có  diện tích là hồ  diện tích là hồ nước. Hỏi diện tích hồ nước là bao nhiêu mét vuông ?

Giải

5ha = 50 000m2      

Diên tích hồ nước là : 50 000 X  = 15 000 (m2)       

Đáp sô': 15 000m2.

Bài 4. Năm nay tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi người, biết bố hơn con 30 tuổi.

Giải

Ta có sơ đồ:

Hiệu số phần bằng nhau là:

4 - 1 = 3 (phần)

Tuổi của con là 

30 : 3 = 10 (tuổi)

Tuổi của bố là 

10 x 4 = 40 (tuổi)

Đáp số: 40 tuối và 10 tuổi.

Các bài học nên tham khảo