Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài tập số 29 trang 40 Toán lớp 7: Tính: a) (x + y) + (x - y);

Bài 29. Tính:

a) (x + y) + (x - y);

b) (x + y) - (x - y).

Hướng dẫn giải:

a) (x + y) + (x - y)

   = x + y + x - y = 2x;

b) (x + y) - (x - y)

   = x + y - x + y = 2y.