Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Các kích thước của một bể bơi được cho trên hình 49

29.  Các kích thước của một bể bơi được cho trên hình 49 ( mặt nước có dạng hình chữ nhật ). Hãy tính xem bể chứa được bao nhiêu mét khối nước khi nó đầy ắp nước ?

Hướng dẫn :

Bể bơi được chia thành hai phần: Phần hình hộp chữ nhật với các kích thước là 10m, 25m, 2m: Phần hình lăng trụ đứng với đáy là tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là 2m, 7m, chiều cao 10m.

Thể tích hình hộp chữ nhật là :

V =  10.25.2 = 500 (m3)

Thể tích lăng trụ đứng tam giác :

V = S.h = \(\frac{1}{2}\). 2.7.10 = 70(m3)

Vậy thể tích bể bơi khi đầy ắp  nước là 570(m3)