Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Sinh học THPT: Bài 29-30. Quá trình hình thành loài Lý thuyết Quá trình hình thành loài - Cadasa Lý thuyết Quá trình hình thành loài - Cadasa sinh hoc 12 bai 30 qua trinh hinh thanh loai, hình thành loài bằng cách li sinh thái, bài 30 sinh học 12, cơ chế hình thành loài bằng cách li tập tính, giải thích quá trình hình thành loài trên hình 29, hình thành loài bằng con đường sinh thái là phương thức thường gặp ở, giải thích vai trò của cách li địa lý trong quá trình hình thành loài mới, bài 29 quá trình hình thành loài violet

Bài 1.Giải thích vai trò của cách li địa lí trong quá trình hình thành loài mới. Bài 2.Tại sao quần đảo lại được xem là phòng thí nghiệm nghiên cứu quá trình hình thành loài mới?