Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 28. Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX CẢI CÁCH DUY TÂN CUỐI THẾ KỶ XIX - Tài liệu text - 123doc v vì sao các đề nghị cải cách ở việt nam cuối thế kỉ xix không thực hiện được, cải cách duy tân là gì, trình bày những hạn chế của các đề nghị cải cách cuối thế kỉ xix, ý nghĩa của các đề nghị cải cách, nêu những nét chính về tình hình kinh tế xã hội việt nam giữa thế kỉ xix, kết cục của các đề nghị cải cách, ý nghĩa của trào lưu cải cách duy tân, kể tên các nhà cải cách cuối thế kỉ xix trình bày nội dung một số đề nghị cải cách

Những hạn chế của các đề nghị cải cách cuối thế kỉ XIX

- Đất nước đang trong tình trạng nguy khốn (Pháp mở rộng xâm lược; triều đình bảo thủ, lạc hậu: kinh tế kiệt quệ ; mâu thuẫn xã hội gay gắt...).

Các đề nghị cải cách ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX không thực hiện được