Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho hai đường tròn (O) và (O') cắt nhau tại A và B.

Cho hai đường tròn (O) và (O') cắt nhau tại A và B. Tiếp tuyến A của đường tròn (O') cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai P. Tia PB cắt đường tròn (O') tại Q. Chứng minh đường thẳng AQ song song với tiếp tuyến tại P của đường tròn (O).

Hướng dẫn giải:

Nối AB. Ta có:  =                   (1)

( cùng chắn cung và có số đo bằng  sđ)

             =                              (2)

(cùng chắn cung nhỏ  và có số đo bằng sđ)

TỪ (1) và (2) có  =   từ đó AQ // Px (có hai góc so le trong bằng nhau)