Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho hàm số y = -2x + 3.

28. Cho hàm số  y = -2x + 3.
a) Vẽ đồ thị của hàm số.
b) Tính góc tạo bởi đường thẳng y = -2x + 3 và trục Ox (làm tròn đến phút).

Bài giải:

a) Đồ thị được vẽ như hình bên.

                                         

b) Gọi α là góc giữa đường thẳng y = -2x + 3 và trục Ox.

Thế thì = 1800 - α.

Ta có tg = = = 2.
 Suy ra ≈ 63026’

Vậy α ≈ 116034’.