Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Quy đồng mẫu các phân số sau.

28. a) Quy đồng mẫu các phân số sau: \(\frac{-3}{6}; \frac{5}{24};\frac{-21}{56}\).

     b) Trong các phân số đã cho, phân số nào chưa tối giản ?

     Từ nhận xét đó, ta có thể quy đồng các phân số này như thế nào ?

Hướng dẫn giải.

a) \(\frac{-3}{6}; \frac{5}{24};\frac{-21}{56}\) .

b) Phân số \(\frac{-21}{56}\)  không phải là phân số tối giản.

Từ đó ta có: Để quy đồng mẫu các phân số đã cho, trước hết ta nên rút gọn các phân số đã cho thành phân số tối giản rồi hãy quy đồng mẫu. Nếu làm như vậy ta sẽ được các phân số đơn giản hơn:

          \(\frac{-9}{48},\frac{10}{48},\frac{-18}{48}\) .