Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Sinh học THPT: Bài 28. Loài Lý thuyết Loài - Cadasa Bài 28: Loài | Sơ Đồ Tư Duy sinh học 12 bài 29, giải bài tập sinh 12 bài 29, giáo án bài 28 sinh học 12, các ví dụ về cách li trước hợp tử, giải bài tập sinh học 12 bài 28, sinh học lớp 12 bài 29, bài 28 loài violet, bài tập sinh học 12 bài 29

Bài 1.Thế nào là loài sinh học?Bài 2.Nếu chỉ dựa vào các đặc điểm hình thái để phân loại các loài thì có chính xác không? Giải thích.

Bài 4. Trình bày các cơ chế và vai trò của các cơ chế cách li trong quá trình tiến hoá. Bài 5. Hãy chọn câu đúng nhất.