Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 27. Trên cùng một mặt phẳng bờ chứa tia OA, vẽ hai tia OB, OC sao cho

Bài 27. Trên cùng một mặt phẳng bờ chứa tia OA, vẽ hai tia OB, OC sao  cho

 \(\widehat{BOA}\)= 145, \(\widehat{COA}\)=   

Tính số đo góc BOC.

Giải:

Hai tia OB, OC cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA mà

\(\widehat{COA}\) < \(\widehat{BOA}\)  nên tia OC nằm giữa hai tia OA,OB

suy ra \(\widehat{COA}\)  + \(\widehat{COB}\) = \(\widehat{BOA}\)   

hay 550  +  \(\widehat{COB}\) = 1450         

Vậy \(\widehat{COB}\) = 1450 - 55=  900