Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Sinh học THPT: Bài 27. Quá trình hình thành quần thể thích nghi Lý thuyết Quá trình hình thành quần thể thích nghi - Cadasa Bài 27. Quá trình hình thành quần thể thích nghi - Loigiaihay giáo án bài 27 quá trình hình thành quần thể thích nghi, quá trình hình thành quần thể thích nghi luôn dẫn đến hình thành loài mới, quá trình hình thành quần thể thích nghi phụ thuộc vào, sinh học 12 bài 28, quá trình hình thành quần thể thích nghi diễn ra nhanh đối với những loài nào, quá trình hình thành quần thể sinh vật, yếu tố nào tạo nên kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi, khả năng thích nghi của sinh vật với môi trường thường là tính trạng

Bài 4.Một số loài sinh vật có các đặc điểm giống các đặc điểm thích nghi của loài sinh vật khác, người ta gọi đó là các đặc điếm “bắt chước". Ví dụ một số loài côn trùng không có chứa chất độc lại có màu sắc sặc sỡ giống màu sắc của loài côn trùng có chứa chất độc. Đặc điểm bắt chước đó đem lại giá trị thích nghi như thế nào đối với loài côn trùng không có chất độc tự vệ?

Bài 1. Hãy sưu tập các hình ảnh về các đặc điểm thích nghi và giải thích đặc điểm đó đem lại giá trị thích nghi như thế nào đối với sinh vật đó.