Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

tóm tắt diễn biến chiến thắng bạch đằng năm 938 chiến thắng bạch đằng năm 938 lop 4 giáo án lịch sử 6 bài 27 diễn biến chiến thắng bạch đằng năm 1288 ý nghĩa của chiến thắng bạch đằng năm 938 tóm tắt trận bạch đằng 938 chiến thắng bạch đằng năm 981 tại sao quân nam hán lại xâm lược nước ta lần thứ hai

- Chủ động đón đánh quân xâm lược bằng cách bố trí lực lượng hùng mạnh và xây dựng trận địa bãi cọc ngầm trên sông Bạch Đằng

Trị tội tên phản bội Kiều Công Tiễn.

- Năm 938, quân Nam Hán kéo vào bờ biển nước ta, lúc này nước triều đang dâng, quân ta khiêu chiến, giả vờ thua rút chạy,

Đây là một trong những trận thuỷ chiến lớn nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc,

Kiều Công Tiễn cho người cầu cứu nhà Nam Hán