Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho AB, BC, CA là ba dây của đường tròn (O).

Cho AB, BC, CA là ba dây của đường tròn (O). Từ điểm chính giữa M của cung AB vẽ dây MN song song với dây BC. Gọi giao điểm của MN và AC là S. Chứng minh SM = SC và SN = SA

Hướng dẫn giải:

Ta có:

 =  (theo gt).

 =  ( vì MN // BC)

Suy ra  = , do đó  = 

Vậy ∆SMC là tam giác cân, suy ra SM = SC

Chứng minh tương tự ta cũng có ∆SAN cân , SN = SA.