Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 26 Cho tam giác ABC vẽ tam giác A\'B\'C\' đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số

Bài 26 Cho tam giác ABC vẽ tam giác A'B'C' đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số đồng dạng là K = \(\frac{2}{3}\)

Giải:

Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho AM= \(\frac{2}{3}\)AB.

Từ m kẻ đường song song với AB cắt AC tại N.

Ta có ∆AMN ∽ ∆ABC theo tỉ số đồng dạng K=\(\frac{2}{3}\)

Dựng  ∆A'B'C' = ∆AMN(theo trường hợp cạnh cạnh cạnh)