Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

soạn sử bài 26 lớp 6 cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ khúc họ dương violet họ khúc đã giành lại độc lập cho đất nước như thế nào và làm được những gì để củng cố quyền tự chủ họ khúc giành quyền tự chủ như thế nào lịch sử 6 bài 27 trả lời câu hỏi lịch sử 6 bài 26 lịch sử 6 bài 26 violet soạn sử bài 26 lớp 8

- Lợi dụng nhà Đường suy yếu vì phải đối phó với các cuộc khởi nghĩa của nông dân Trung Quốc, Khúc Thừa Dụ tập hợp nhân dân nổi dậy.

Để có thời gian chuẩn bị đối phó với nhà Nam Hán.

Thừa nhận người Việt có quyền cai quản đất nước của mình.

Ý nghĩa cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược lần thứ nhất của Dương Đình Nghệ

- Đặt lại các khu vực hành chính, cử người trông coi mọi việc đến tận xã, định lại mức thuế,