Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 25. Dựng một tam giác vuông

Bài 25. Dựng một tam giác vuông, biết cạnh huyền dài 4cm và một cạnh góc vuông dài 2,5 cm.

Hướng dẫn giải:

Cách vẽ như sau:

- Vẽ đoạn thẳng BC dài 4cm.

- Vẽ nửa đưởng tròn đường kính BC.

- Vẽ dây AB (hoặc dây CA) dài 2,5cm.

Ta có tam giác thỏa mãn các yêu cầu của đầu bài ( \(\widehat{A}\)=\(90^{\circ}\), BC = 4cm, AB = 2,5cm)