Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 25. Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 - 1884) - Loigiaihay Lich Su 8 Bài 25- Kháng Chiến Lan Rộng Ra Toàn Quốc (1873-1884) BÀI 25:KHÁNG CHIẾN LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC (1873-1884). trả lời câu hỏi lịch sử lớp 8 bài 25, tai sao noi tu nam 1858 den nam 1884 la qua trinh, kháng chiến lan rộng ra toàn quốc tiết 2, lich su 8 bai 25 tiet 1, lich su 8 bai 25 tiet 2, bài 25 kháng chiến lan rộng ra toàn quốc violet, giải vở bài tập lịch sử 8 bài 25, lịch sử 8 bài 26

Bảng nêu nội dung chủ yếu của các hiệp ước 1883 và 1884.

Quân ta chủ quan, không có sự chuẩn bị đối phó với quân Pháp

- Thực dân Pháp tiến hành thiết lập bộ máy thống trị, vơ vét của cải. lúa gạo ở Nam Kì

Từ năm 1858 đến năm 1884 là quá trình triều đình Huế đi từ đầu hàng từng bước đến đầu hàng toàn bộ trước quân xâm lược

- Pháp đã thoát khỏi tình trạng khó khăn sau chiến tranh Pháp — Phổ, tiềm lực kinh tế, tài chính, quân sự ngày càng mạnh.

- Triều đình Huế quá đề cao và sợ thực dân Pháp, không tin vào sức mạnh của nhân dân và cho rằng khó có thể thắng được quân Pháp.

- Âm mưu của Pháp : cho tên Đuy-puy vào gây rối ở Hà Nội, lấy cớ đưa quân ra Bắc để giải quyết vụ việc

Thái độ của nhân dân ta khi triều đình Huế kí các hiệp ước đầu hàng thực dân Pháp