Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Lý thuyết Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn - Cadasa Bài 25. Học thuyết LAMAC và học thuyết ĐACUYN - Loigiaihay Giáo án Sinh 12 bài 25: Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn bài 26 sinh học 12, so sánh học thuyết tiến hóa của lamac và đacuyn, học thuyết tiến hoá của đacuyn, học thuyết tiến hóa của darwin, bài tập sinh học 12 bài 25, so sánh cltn và clnt, học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại, so sánh học thuyết dacuyn và học thuyết tiến hóa hiện đại

Bài 3.Nêu những khác biệt giữa học thuyết Đacuyn với học thuyết Lamac.Bài 4.Trình bày sự khác biệt giữa chọn lọc tự nhiên và chọn lọc nhân tạo.

Bài 1.Hãy trình bày các luận điểm chính của học thuyết Lamac.Bài 2.Hãy trình bày nội dung chính của học thuyết Đacuyn.