Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 24. Một con mèo đuổi bắt một con chuột. Lần đầu mèo chạy với vận tốc x m/s.

Bài 24. Một con mèo đuổi bắt một con chuột. Lần đầu mèo chạy với vận tốc x m/s. Chạy được 3m thì mèo bắt được chuột. Mèo vờn chuột 40 giây rồi thả cho chuột chạy. Sau đó 15 giây mèo lại đuổi bắt, nhưng với vận tốc nhỏ hơn vận tốc lần đầu là 0,5m/s. Chạy được 5m mèo lại bắt được chuột. Lần này thì mèo cắn chết chuột. Cuộc săn đuổi kết thúc.

Hãy biểu diễn qua x:

- Thời gian lần thứ nhất mèo bắt được chuột

- Thời gian lần thứ 2 mèo đuổi bắt được chuột

- Thời gian kể từ đầu đến khi kết thúc cuộc săn.

Hướng dẫn giải:

- Thời gian lần thứ nhất mèo bắt được chuột là \( \frac{3}{x}\) (giây)

- Thời gian lần thứ hai mèo bắt được chuột là  \( \frac{5}{x-0,5}\) (giây)

- Thời gian kể từ lúc đầu đến khi kết thúc cuộc săn: \( \frac{3}{x}\) + 40 + 15 + \( \frac{5}{x-0,5}\) (giây)

hay  \( \frac{3}{x}\) + 55+ \( \frac{5}{x-0,5}\) (giây)