Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 24. Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873 - Loigiaihay [SỬ 8]BÀI 24 : CUỘC KHÁNG CHIẾN TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1873 Lich su 8 Bài 24- Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873 tiet 2 giải bài tập lịch sử 8 bài 24, cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873 tiết 2, cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873 tiết 1, trả lời câu hỏi lịch sử 8 bài 24, nhân dân ta đã anh dũng kháng chiến chống pháp như thế nào, cuộc kháng chiến chống pháp từ năm 1858 đến năm 1884, tinh thần kháng chiến chống pháp của nhân dân ta, dựa vào lược đồ em hãy trình bày những nét chính về cuộc kháng chiến chống pháp của nhân dân nam kì

Thừa nhận quân Pháp chiếm ba tỉnh miền Đông Nam Kì và đảo Côn Lôn.

- Muốn chiếm nước ta, biến nước ta thành thuộc địa của chúng

- Ngay từ đầu nhân dân ta đã anh dũng đứng lên chống Pháp : + Nghĩa quân Nguyễn Trung Trực đã đốt cháy tàu Ét-pê-răng của Pháp đậu trên sông Vàm cỏ (12 - 1864).

Sự thất bại bước đầu của Pháp khi xâm chiếm nước ta