Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 23. Ôn tập phần di truyền học - loigiaihay Giải Sinh học 12 Bài 23: Ôn tập phần di truyền học | Giải ... - VietJack Giáo án Sinh học 12 bài 23: Ôn tập phần di truyền học - TaiLieu tóm tắt bài 23 sinh học 12, bài 23 sinh học 12 phần biến dị, giải bài tập sinh học 12 trang 102, trả lời câu hỏi bài 23 sinh học 12, bài 23 sinh học 12 trang 100, bài 23 ôn tập phần di truyền học violet, thường biến là gì nguyên nhân phát sinh, bài 24 sinh học 12

Bài 7. Một quần thể khi nào thì được gọi là cân bằng di truyền (cân bằng Hacđi - Vanbec)?

Bài 1. Hãy điền các chú thích thích hợp vào bên cạnh các mũi tên nêu trong sơ đồ dưới đây để minh hoạ quá trình di truyền ở mức độ phân tử.

Bài 4. Cho một cây đậu Hà Lan có kiểu gen dị hợp tử quy định với kiểu hình hoa đỏ tự thụ phấn. Ở đời sau người ta lấy ngẫu nhiên 5 hạt đem gieo. Xác suất để cả 5 hại cho ra cả 5 cây đều có hoa trắng là bao nhiêu? Xác suất để trong số 5 cây con có ít nhất có một cây hoa đỏ là bao nhiêu?