Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nhà Đường siết chặt ách thống trị rất tàn bạo

Mai Thúc Loan kêu gọi mọi người khởi nghĩa do ách thống trị tàn bạo của nhà Đường

Đất nước bị chia lại đơn vị hành chính với những tên gọi mới.

- Khoảng đầu thế kỉ VIII, cuộc khởi nghĩa bùng nổ ở Hoan Châu. Nhân dân Ái Châu, Diễn Châu nổi dậy hưởng ứng