Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Sắp xếp các số hữu tỉ sau theo thứ tự lớn dần

 Bài 22 Sắp xếp các số hữu tỉ sau theo thứ tự lớn dần:                                          

 

Lời giải:

Viết các phân số dưới dạng tối giản:

- So sánh các số hữu tỉ dương với nhau:

Ta có : 

Vì 39 < 40 và 130 > 0 nên

- Tương tự So sánh các số hữu tỉ âm với nhau

Vậy: