Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Điền số thích hợp vào ô vuông:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

\({2 \over 3} = {{} \over {60}};{3 \over 4} = {{} \over {60}};{4 \over 5} = {{} \over {60}};{5 \over 6} = {{} \over {60}}\)

Giải:

\({2 \over 3} = {{40} \over {60}};{3 \over 4} = {{45} \over {60}};{4 \over 5} = {{48} \over {60}};{5 \over 6} = {{50} \over {60}}\)