Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 22. Bảo vệ vốn gen loài người - Thư viện Bài giảng điện tử - Violet Bài 1, 2 trang 96 SGK Sinh 12 - loigiaihay t tại sao phải bảo vệ vốn gen của loài người, bài 22 sinh học lớp 12, để bảo vệ vốn gen của loài người cần tiến hành những biện pháp gì, bảo vệ vốn gen loài người là gì, bài 23 sinh học 12, tóm tắt bài 22 sinh học 12, sinh học 12 bài 24, bài 22 bảo vệ vốn gen của loài người violet

Bài 1. Gánh nặng di truyền trong các quần thể người được biểu hiện như thế nào?

Bài 3. Nêu một số vấn đề xã hội của Di truyền học.