Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trong các phân số sau đây, tìm phân số không bằng phân số nào trong các phân số còn lại:

Trong các phân số sau đây, tìm phân số không bằng phân số nào trong các phân số còn lại:

\({{ - 7} \over {42}};{{12} \over {18}};{3 \over { - 18}};{{ - 9} \over {54}};{{ - 10} \over { - 15}};{{14} \over {20}}\)

Bài giải:

Đáp án : \({{14} \over {20}}\)