Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Sinh học THPT: Bài 21. Di truyền y học Bài 21. Di truyền Y học | Dạy học blog | SINH HỌC Lý thuyết Di truyền y học - Cadasa sinh học 12 bài 22, giáo trình di truyền y học, bài 21 di truyền y học violet, trắc nghiệm di truyền y học, bài giảng di truyền y học, di truyền y học tư vấn, giáo án bài 21 di truyền y học, bài 29 di truyền y học tiếp theo

Bài 1. Hãy dùng sơ đồ tóm tắt cơ chế gây bệnh phênimkêto niệu ở người. Bài 2. Trình bày cơ chế phát sinh hội chứng Đao.

Bài 3. Vì sao người ta không phát hiện được các bệnh nhân có thừa các nhiễm sắc thể NST số 1 hoặc số 2 (những NST có kích thước lớn nhất trong bộ NST người) của người?