Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho đường tròn tâm O bán kính 6cm và một điểm A cách O là 10cm.

Bài 20. Cho đường tròn tâm O bán kính 6cm và một điểm A cách O là 10cm. Kẻ tiếp tuyến AB với đường tròn (B là tiếp điểm). Tính độ dài AB.

Hướng dẫn giải:

Dùng định lý Py-ta-go tính được AB=8cm.