Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 20. Tạo giống nhờ công nghệ gen | Dạy học blog | SINH HỌC Lý thuyết Tạo giống nhờ công nghệ gen - Cadasa Bài 20. Tạo giống mới nhờ công nghệ gen - Loigiaihay thành tựu công nghệ gen, công nghệ gen là gì, sinh học 12 bài 21, các thành tựu của công nghệ tế bào, công nghệ gen sinh 9, bài 20 tạo giống nhờ công nghệ gen violet, ứng dụng công nghệ gen, công nghệ gen lớp 9

Bài 1. Hãy chọn phương án trả lời đúng.Người ta phải dùng thể truyền để chuyển một gen từ tế bào này sang tế bào khác là vì ...Bài 2. Hệ gen của sinh vật có thể được biến đổi bằng những cách nào?

Bài 3. Trình bày phương pháp tạo động vật chuyển gen và những thành tựu tạo giống động vật biến đổi gen.