Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tính chu vi hình tròn có bán kính r.

Tính chu vi hình tròn có bán kính r:

a) r = 2,75cm;                   b) r = 6,5dm;                c) r = \(\frac{1}{2}\)m

Bài giải:

Chu vi của hình tròn là:

a) 2,75 x 2 x 3,14 = 17,27 (cm)

b) 6,5 x 2 x 3,14 = 40,82 (dm)

c)  \(\frac{1}{2}\)m = 0,5m

0,5 x 2 x 3,14 = 3,14 (m)

Đáp số:

a) 17,27cm; b) 40,82dm; c)3,14m