Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Diện tích của hình thang ABED lớn hơn diện tích của hình tam giác BEC.

Diện tích của hình thang ABED lớn hơn diện tích của hình tam giác BEC bao nhiêu đề-xi-mét vuông ?

Bài giải:

Diện tích của hình thang ABED bằng \(\frac{(2,5+1,6).1,2}{2}\) = 2,46 (dm2)

Chiều cao của hình tam giác BEC bằng độ dài đoạn AH = 1,2dm nên diện tích của tam giác BEC bằng : 

\(\frac{1,3.1,2}{2}\) = 0,78 (dm2)

Diện tích hình thang ABED lớn hơn diện tích của hình tam giác BEC là:

2,46 - 0,78 = 1,68  (dm2)

Đáp số: 1,68  (dm2)


Các bài học nên tham khảo