Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 2. Hãy nêu cơ chế của sự ăn mòn điện hoá học?

Bài 2. Hãy nêu cơ chế của sự ăn mòn điện hoá học?

-Là quá trình oxi hóa- khử , trong đó kim loại bị ăn mòn do tác dụng của dung dịch chất điện li và tạo nên dòng electron dịch chuyển từ cực âm đến dương.