Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Phân biệt dòng một pha với dòng ba pha

2. Phân biệt dòng một pha với dòng ba pha.

Bài giải.

Dòng xoay chiều một pha là dòng điện có cường độ biến thiên tuần hoàn với thời gian theo quy luật của hàm số sin hay cos.

Dòng ba pha là hệ thống gồm ba dòng điện xoay chiều cùng một pha có cùng tần số nhưng lệch nhau từng đôi 1 góc = 1200   

=> dòng 1 pha là thành phần của dòng 3 pha