Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 2. Trong bể có 25 con cá, trong đó có 20 con cá chép.

Bài 2. Trong bể có 25 con cá, trong đó có 20 con cá chép. Tỉ số phần trăm của số cá chép và số cá trong bể là:

A.5%                      B.20%                     C.80%                         D.100%

Bài giải:  C .