Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Lập phương trình phản ứng hóa học biểu diễn phản ứng hóa...

2. Lập phương trình phản ứng hóa học biểu diễn phản ứng hóa hợp của lưu huỳnh với các kim loại magie Mg, kẽm Zn, sắt Fe, nhôm Al, biết rằng công thức hóa học của các hợp chất được tạo thành là MgS, ZnS, FeS, Al2S3.

Hướng dẫn.

Phương trình hóa học :

S   +   Mg    ->      MgS

S   +  Zn     ->      ZnS

 

S   +  Fe      ->    FeS.

3S  +   2Al   ->    Al2S3.