Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trong các bài toán sau đây

2. Trong các bài toán sau đây, cuộn dây được giả thiết là thuần cảm.

Hãy chọn câu đúng.

Hệ số công suât của một mạch điện R L C nối tiếp bằng:

A. RZ;            B. \(\frac{Z_{L}}{Z}\);                C. \(\frac{R}{Z}\);             D. \(\frac{Z_{C}}{Z}\).

Bài giải:

Chọn đáp án C.